Vysoká kvalita okien a
profesionálny prístup už viac
ako 15 rokov

Najčastejšie objednávané okná

Salamander Streamline SL

5-7
Počet komôr
76
Stavebná hĺbka
systému (mm)
1,24
Priestupnosť
tepla rámom (W/m2K)

Salamander
3D

5
Počet komôr
76
Stavebná hĺbka
systému (mm)
1,25
Priestupnosť
tepla rámom (W/m2K)

Salamander
Blue Evolution

6
Počet komôr
92
Stavebná hĺbka
systému (mm)
0,94
Priestupnosť
tepla rámom (W/m2K)