Hybridný systém proti ohýbaniu dverí

Hliníkové dvere vystavené priamemu slnku neustále podliehajú ohýbaniu. Toto prirodzené rozpínanie materiálu sa však podarilo posunúť do inej roviny. Nový hybridný systém spájania profilu v krídle dverí, s flexibilným spojením na vonkajšej časti profilu a fixným spojením medzi vnútornými komorami profilu, zabezpečuje vysokú stabilitu konštrukcie, zatiaľ čo minimalizuje tzv. bimetalický efekt medzi izolačným mostíkom a vonkajším profilom. V prípade nahriatia dverného systému tak nedochádza k jeho ohýbaniu. Naopak, flexibilné spojenie v profile spôsobí nepatrný posuv medzi časťami profilu. Tým je zabezpečená vysoká odolnosť dverí voči čoraz extrémnejším klimatickým podmienkam. Túto novinku vám ponúkame ako štandard pre všetky naše hliníkové vchodové dvere!