Vysoká kvalita okien
a profesionálny prístup
od roku 1998

Najčastejšie objednávané okná

Salamander Streamline SL

5-7
Počet komôr
76
Stavebná hĺbka
systému (mm)
1,24
Priestupnosť
tepla rámom (W/m2K)

Salamander
3D

5
Počet komôr
76
Stavebná hĺbka
systému (mm)
1,25
Priestupnosť
tepla rámom (W/m2K)

Salamander
Blue Evolution

6
Počet komôr
92
Stavebná hĺbka
systému (mm)
0,94
Priestupnosť
tepla rámom (W/m2K)

Najčastejšie objednávané hlinikové okná

Aliplast Imperial

3
Počet komôr
65
Stavebná hĺbka
systému (mm)
2,2
Priestupnosť
tepla rámom (W/m2K)

Aliplast Superial

3
Počet komôr
75
Stavebná hĺbka
ránu (mm)
1,14
Priestupnosť
tepla rámom (W/m2K)

Aliplast Star

3
Počet komôr
90
Stavebná hĺbka
rámu (mm)
0,81
Priestupnosť
tepla rámom (W/m2K)